pitiless

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ความสงสาร
ความหมายเหมือนกับ: remorseless , ruthless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไร้ความเมตตา
คำตรงข้าม: kind , sensitive