pick apart

แปลว่า


phrv เด็ดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: คัดออก , เลือกออก , ถอนออก
phrv จ้องจับผิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top