phasic

แปลว่า


adj เป็นรายเดือน
ความหมายเหมือนกับ: mensal , menstrual
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นประจำทุกเดือน , รายเดือน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top