pest

แปลว่า


n คนหรือสัตว์ที่รบกวน
ความหมายเหมือนกับ: irritant , annoyance
คำที่เกี่ยวข้อง: คน / สัตว์ที่ทำลาย
คำตรงข้าม: pacifier

รูปภาพ


pest คนหรือสัตว์ที่รบกวนคนหรือสัตว์ที่รบกวน

หมวดคำ