penetrate

แปลว่า


vt แทรกซึม
ความหมายเหมือนกับ: infiltrate , seep
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะลุ , ทะลวงเข้าไป
vt ขยายอิทธิพล
คำที่เกี่ยวข้อง: แผ่ขยายวัฒนธรรม
vt ได้ส่วนแบ่งตลาด
vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: discern , perceive , comprehend
vt สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก)
ความหมายเหมือนกับ: insert
คำตรงข้าม: withdraw