parturition

แปลว่า


n การให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: childbirth
คำที่เกี่ยวข้อง: การคลอดลูก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top