parallel to

แปลว่า


prep ข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: at the side of
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ถัดไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top