palm

แปลว่า


n ฝ่ามือ
คำที่เกี่ยวข้อง: อุ้งมือ
n ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
n มาตราวัดโดยฝ่ามือ
ความหมายเหมือนกับ: length , longtitude
n ปลายเหล็กสมอเรือ
vt ซ่อนไว้ในฝ่ามือ
ความหมายเหมือนกับ: conceal , cover , hide
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น
คำตรงข้าม: show
vt เอามือลูบ
ความหมายเหมือนกับ: touch
คำที่เกี่ยวข้อง: เอามือหยิบ
vt ค่อยๆ หยิบขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: carry , handle , lift , take
คำตรงข้าม: put
n ต้นปาล์ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ต้นไม้จำพวกตาล
n รางวัลสำหรับผู้มีชัย
คำที่เกี่ยวข้อง: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ

รูปภาพ


palm ฝ่ามือฝ่ามือ

หมวดคำ