pager

แปลว่า


n วิทยุติดตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: beeper
คำที่เกี่ยวข้อง: เพจ , เพจเจอร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top