oxygen tent

แปลว่า


n กระโจมสำหรับให้อ็อกซิเจนกับคนไข้
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็นท์อ็อกซิเจน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top