overwhelm

แปลว่า


vt ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: engulf
คำที่เกี่ยวข้อง: มีผลให้เกิดความรู้สึกบางอย่างมากมาย
vt ทำให้พ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: overcome , defeat
คำที่เกี่ยวข้อง: ชนะ
คำตรงข้าม: lose