overweening

แปลว่า


adj หยิ่งยโส
ความหมายเหมือนกับ: arrogant , haughty
คำตรงข้าม: humble , meek
adj ซึ่งมั่นใจมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overconfident
คำที่เกี่ยวข้อง: โอหัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top