overtrump

แปลว่า


vi เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น
vt เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top