oversimplified

แปลว่า


adj ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: simple
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีลักษณะง่าย , ง่ายเกินไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top