overproud

แปลว่า


adj ซึ่งพอใจในตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: complacent , egoistic , smug
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหลงตนเอง , ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป
adj ซึ่งทำหัวสูง
ความหมายเหมือนกับ: high and mighty
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี