overcritical

แปลว่า


adj ช่างวิพากษ์วิจารณ์เกินเหตุ
ความหมายเหมือนกับ: hypercritical
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่างติช่างว่าเกินไป
คำตรงข้าม: uncritical