overcoat

แปลว่า


n เสื้อคลุมใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: topcoat
คำที่เกี่ยวข้อง: เสื้อโอเว่อร์โค้ท

รูปภาพ


overcoat เสื้อคลุมใหญ่เสื้อคลุมใหญ่

หมวดคำ