overalls

แปลว่า


n เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน

รูปภาพ


overalls เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อนเสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน

หมวดคำ