overabundant

แปลว่า


adj เยอะเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: rampant
คำที่เกี่ยวข้อง: มากเกินไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top