over and done with

แปลว่า


idm จบ
คำที่เกี่ยวข้อง: เสร็จสิ้น , เสร็จ

คำที่มี "over and done with" ในคำ


be all over and done with idm เสร็จสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: fininish withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top