over-bearing

แปลว่า


adj หยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: haughty
คำที่เกี่ยวข้อง: ทระนง , ทะนง , ถือตัว , ยโส , โอหัง , วางโต , จองหอง , อหังการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top