out of condition

แปลว่า


idm ไม่ได้อยู่ในสภาพเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: out of shape
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แข็งแรง
คำตรงข้าม: out of shape