ourselves

แปลว่า


pron ตัวเราเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ของเราเอง

ตัวอย่างประโยค


Why don't we do something to cheer ourselves up? ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?