ostensible

แปลว่า


adj เสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: pretended , professed
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่บังหน้า , ซึ่งเห็นภายนอก
adj ที่เห็นได้ชัด
ความหมายเหมือนกับ: apparent , obvious
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่ชัด
คำตรงข้าม: vague , obscure