ornamental

แปลว่า


adj ที่ใช้ประดับ
ความหมายเหมือนกับ: decorative , embellishing
คำที่เกี่ยวข้อง: สำหรับประดับ , เพื่อตกแต่ง , ซึ่งใช้ในการตกแต่ง