oriole

แปลว่า


n นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: golden oriole

รูปภาพ


oriole นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือนกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ

หมวดคำ