originator

แปลว่า


n ผู้คิดค้น
ความหมายเหมือนกับ: creator , inventor
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ให้กำเนิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top