opulent

แปลว่า


adj มั่งคั่ง
ความหมายเหมือนกับ: rich , lavish , wealthy
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่ำรวย
คำตรงข้าม: poor , insolvent
adj ที่มากจนเกินพอ
ความหมายเหมือนกับ: abundant , profuse
คำตรงข้าม: scarce