opulence

แปลว่า


n ความมั่งคั่ง
ความหมายเหมือนกับ: wealth , richness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความร่ำรวย
คำตรงข้าม: poverty , destitution