optical fibre

แปลว่า


n เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: optical fiber


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top