opprobrious

แปลว่า


adj น่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: dishonorable , ignominious
คำตรงข้าม: reputable
adj น่าตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: reproachful , abusive
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าประณาม
คำตรงข้าม: laudatory