opposite to

แปลว่า


prep ต่อต้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: สู้กับ
prep ตรงข้ามกับ
ความหมายเหมือนกับ: facing
คำที่เกี่ยวข้อง: ประจันหน้ากับ , เผชิญหน้ากับ , หันหน้าเข้าหา