onward

แปลว่า


adj ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forward
คำตรงข้าม: backward
adv ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forward
คำตรงข้าม: backward

คำที่มี "onward" ในคำ


onwards adv ไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: forwards
คำตรงข้าม: backwards

move onward vi เดินไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: proceed
คำตรงข้าม: regressค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top