on top of

แปลว่า


idm ด้านบนของบางสิ่ง
idm ทันสถานการณ์
ความหมายเหมือนกับ: on top
คำที่เกี่ยวข้อง: ทันเหตุการณ์
คำตรงข้าม: on top
idm นอกจาก (บางสิ่ง)
idm จัดการได้สำเร็จ