officiousness

แปลว่า


n ความเจ้ากี้เจ้าการ
ความหมายเหมือนกับ: curiosity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสอดรู้สอดเห็น , การช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่จำเป็น