officialism

แปลว่า


n ความเป็นทางการเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bureaucracy , mumbo jumbo
คำที่เกี่ยวข้อง: การยึดติดระเบียบราชการมากเกินไป