office boy

แปลว่า


n เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน
ความหมายเหมือนกับ: errand runner
คำที่เกี่ยวข้อง: เด็กออฟฟิศ