off-guard

แปลว่า


adv อย่างไม่รู้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: surprisingly , abruptly


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top