odiousness

แปลว่า


n ความน่าขยะแขยง
ความหมายเหมือนกับ: ugliness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความน่ารังเกียจ

คำที่มี "odiousness" ในคำ


melodiousness n ความไพเราะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top