odious

แปลว่า


adj น่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: hateful , unpleasant
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าเกลียด , น่าชัง
คำตรงข้าม: pleasing