oculist

แปลว่า


n จักษุแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: ophthalmologist , optometrist , optician
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น

รูปภาพ


oculist จักษุแพทย์จักษุแพทย์

หมวดคำ