obtuse

แปลว่า


adj ทึ่ม
ความหมายเหมือนกับ: dull , slow
คำที่เกี่ยวข้อง: โง่ , ซึ่งเข้าใจช้า
คำตรงข้าม: keen , acute
adj ทื่อ
ความหมายเหมือนกับ: blunt
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่คม , ไม่แหลม , ทู่
คำตรงข้าม: sharp
adj ซึ่งเป็นมุมป้าน (มุมมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180)