obsession

แปลว่า


n ความหลงใหล
ความหมายเหมือนกับ: infatuation
n การครอบงำจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: preoccupation
คำที่เกี่ยวข้อง: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ