obscureness

แปลว่า


n ความขมุกขมัว
ความหมายเหมือนกับ: unclearness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความพร่ามัว , ความไม่ชัดเจน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top