obnoxious

แปลว่า


adj น่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: nasty , offensive
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าสะอิดสะเอียน , น่าขยะแขยง
คำตรงข้าม: pleasing , pleasant