oblivious

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ตระหนักถึง
ความหมายเหมือนกับ: unaware of , unconscious of
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่นึกถึง
คำตรงข้าม: aware of
adv อย่างลืมเลือน