obituary

แปลว่า


n การประกาศข่าวมรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: obit
คำที่เกี่ยวข้อง: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ)