obituary

แปลว่า


n การประกาศข่าวมรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: obit
คำที่เกี่ยวข้อง: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top