oats

แปลว่า


n เมล็ดพืชที่ปลูกในช่วงหนาวเย็น

คำที่มี "oats" ในคำ


boatswain n เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ
ความหมายเหมือนกับ: bosun

goatskin n หนังแกะ

goatsucker n นกกินแมลงตระกูล Caprimulgidae
ความหมายเหมือนกับ: fern-owl , nightjar

separate the sheep from the goats idm แยกสิ่งดีและสิ่งไม่ดีออกจากกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top