nonattendance

แปลว่า


n การขาด
ความหมายเหมือนกับ: nonexistence
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่อยู่
คำตรงข้าม: presence , attendance


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top