nomination

แปลว่า


n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: choosing , electing , naming , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
n การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: assignment

คำที่มี "nomination" ในคำ


denomination n นิกายในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: church , sect , subsect

denomination n หน่วยเงิน
ความหมายเหมือนกับ: appellation , designation

denominational adj เกี่ยวข้องกับนิกายในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: factional , sectional

interdenominational adj ระหว่างต่างศาสนา

seeking nomination n การเมือง
ความหมายเหมือนกับ: campaigning , electioneeringค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top