nomination

แปลว่า


n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: choosing , electing , naming , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
n การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: assignment